Stichtingsbestuur Leefgoed de Olifant uitgebreid

Gepubliceerd op 15 mei 2016 om 10:24

Het bestuur van de non-profit stichting Leefgoed de Olifant had behoefte aan een verbreding en vroeg Bart Belonje en Rob Stolk, beiden van meet af betrokken bij de activiteiten, tot de stichting toe te treden.
De stichting heeft tot doel Leefgoed de Olifant voor publiek open te stellen en het terrein en de gebouwen in stand te houden.

Het bestuur bestaat nu uit vijf leden, naast de genoemde personen hebben zitting: voorzitter Ariann Kraaijeveld, secretaris/penningmeester Ahja Sipkema en Maaike Bijl.

Bart organiseert met Ariann de culturele en vrijwlligersactiviteiten op het Leefgoed. In het dagelijks leven Bart hij docent aan het Comenius College in Nieuwerkerk en kunstenaar.

Rob bemoeit zich met de marketing, communicatie en publiciteit. Hij is in het dagelijks leven zelfstandig werkzaam in Rob Stolk Concepts, auteur en vormgever, daarnaast is hij mede-eigenaar van het bedrijf Leergoed, dat leermiddelen ontwikkelt en verkoopt.

Voor alle duidelijkheid: stichting Leefgoed de Olifant is niet non-profit stichting Flowing Together, die invulling geeft aan de horecaexploitatie (Restaurant- en theehuis De Dames, Leefgoed Catering) en locatieverhuur op het Leefgoed, waar ook Ahja en Ariann deel van uitmaken. De dagelijkse zijn in handen van medewerkers onder leiding van bedrijfsleider/chef kok Erwin

'Onbezoldigd ambassadeur' van het Leefgoed: Bart Belonje

BartbijDames.jpeg

Rob Stolk schreef een boek over de geschiedenis van de steenfabriek die op de plek van het Leefgoed stond, met de toepasselijke titel De Olifant + de dames Bloot.

RobbijDames.jpeg


«   »