Open Schip op historische ijsselaak Den Onthaestingh

Gepubliceerd op 21 juni 2017 om 17:49

De historische ijsselaak, of ijsseltsjalk Den Onthaesting van Reederij de IJsel heeft dankzij Leefgoed de Olifant een nieuwe thuishaven voor haar chartertochten. De thuishaven van deze ijsselaak was Oudewater, maar dit gaf teveel beperkingen. Vanwege de historische en organisatorische raakvlakken zorgde stichting Leefgoed de Olifant ervoor dat er een nieuwe thuisbasis kwam bij Leefgoed de Olifant aan de Ver-Hitlandse werkhaven.

 

IJsselaken, eerst van hout later van staal, werden tot begin 1900 gebruikt om zand te halen van de oevers van de Lek. Dit werd gemengd met het slib uit de IJssel om klei van te maken voor de ijsselstenen, zoals ze in Rijksmonument Steenoven de Olifant werden gebakken. Zandschipper Arie Kreuk van Ver-Hitland die zo’n ijsselaak had, vond in 1916 de zelflosinstallatie uit, die een revolutie teweeg bracht voor het laden en lossen van een zandschip.

Den Onthaestingh is een museumschip dat, net als Leefgoed de Olifant, in stand wordt gehouden met behulp van vrijwilligers. De opbrengsten van de charters zijn nodig om het schip te onderhouden. Den Onthaestingh werd in 1912 onder een andere naam als zand/grindschip gebouwd op de werf van wed. Duyvendijk of Van Limborgh in Lekkerkerk. Na verbouwd te zijn tot passagiersschip, voer het tot voor kort als trekschuit voor Rederij de IJsel in de gekanaliseerde bovenloop van de IJssel, waarbij trekpaarden werden ingezet. De grote belangstelling hiervoor zorgde ervoor dat de stichting de kleinere schepen Jan Kordaat en Jan Salie aankocht, die ook in de smallere waterlopen en de grachten van Gouda met toeristen kunnen varen. De concurrentie die de ijsselaak daardoor kreeg, zorgde ervoor dat het emplooi voor het grote schip taande.

 

Door te kiezen voor de nieuwe aanlegplek aan de benedenloop van de IJssel met getijstromingen, ontstaan er nieuwe mogelijkheden. Eigenaar stichting Het Varende IJsselschip werkt met vrijwilligers die een grootvaarbewijs hebben. De stichting hoopt op deze plek wel voldoende passagiers te krijgen om het schip te kunnen conserveren en in de vaart te houden. Het prachtige varende erfgoed is geschikt is voor maximaal 30 passagiers. Het kan op dit brede stuk IJssel ook zeilen en dat heeft zo z’n charme. Bovendien is de ligging interessant omdat niet alleen Gouda, maar ook de populaire Rotterdamse havens op een afstand liggen die binnen de tijd van een normale charter is te bereiken.

Het schip gaat zaterdag 1 juli om 11 uur zijn officiële maidentrip houden vanuit de haven van Ver-Hitland. Enkele wethouders van Zuidplas hebben aangekondigd deze tocht graag mee te maken. Ook de pers wordt uitgenodigd. Ze zullen niet de enigen zijn. Van 13 tot 15 uur is het schip voor belangstellenden te bezichtigen tijdens een Open Schip met een hapje en een drankje. Bezoekers kunnen parkeren bij De Dames, Groenendijk 325, Nieuwerkerk aan den IJssel. Meer informatie vindt u op www.leefgoed.nl/varen.

info sites:

http://kreuk-zand.nl/?page_id=801

www.blokenko.nl/pdf-overig/13-NieuwLevenvooreen100jarige_2dedruk-juli2013.pdf

www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/afbeeldingen/schepen/vrachtschepen_oud/aken/zandaak_dgv00.html

www.youtube.com/watch?v=5JFRLlfeYxY

home.kpn.nl/xoho46ew/18 ijsselaak.htm

www.heathorn.com.au/JanKreuk/index.html


«   »