LEEFGOED NIEUWS

Samen met de vrijwilligers van de non-profit stichting Leefgoed de Olifant, organiseren we met regelmaat culturele evenementen en buitenactiviteiten om de parkachtige omgeving met beeldentuin aan de rand van Park Hitland te onderhouden, zodat u er nog vaak en lang van kunt genieten. In de Leefgoed Agenda kunt u zien of er iets van uw gading bijzit.

Op de plek waar tot een eeuw geleden ijsselstenen werden gebakken en vrouwen en kinderen zwoegden voor hun dagelijks brood, komt u nu heerlijk tot rust op een van onze terrassen in het groen, of in het gezellige Restaurant & theehuis De Dames.

De locaties op het Leefgoed zijn geschikt voor recepties of vergaderingen in de natuur.

Het Leefgoed Team zorgt niet alleen voor de horeca op de locaties, maar kan ook buiten het Leefgoed uw catering verzorgen, waar u maar wilt.

21 jun. 2017

De historische ijsselaak, of ijsseltsjalk Den Onthaesting van Reederij de IJsel heeft dankzij Leefgoed de Olifant een nieuwe thuishaven voor haar chartertochten. De thuishaven van deze ijsselaak was Oudewater, maar dit gaf teveel beperkingen. Vanwege de historische en organisatorische raakvlakken zorgde stichting Leefgoed de Olifant ervoor dat er een nieuwe thuisbasis kwam bij Leefgoed de Olifant aan de Ver-Hitlandse werkhaven.

 

IJsselaken, eerst van hout later van staal, werden tot begin 1900 gebruikt om zand te halen van de oevers van de Lek. Dit werd gemengd met het slib uit de IJssel om klei van te maken voor de ijsselstenen, zoals ze in Rijksmonument Steenoven de Olifant werden gebakken. Zandschipper Arie Kreuk van Ver-Hitland die zo’n ijsselaak had, vond in 1916 de zelflosinstallatie uit, die een revolutie teweeg bracht voor het laden en lossen van een zandschip.

Den Onthaestingh is een museumschip dat, net als Leefgoed de Olifant, in stand wordt gehouden met behulp van vrijwilligers. De opbrengsten van de charters zijn nodig om het schip te onderhouden. Den Onthaestingh werd in 1912 onder een andere naam als zand/grindschip gebouwd op de werf van wed. Duyvendijk of Van Limborgh in Lekkerkerk. Na verbouwd te zijn tot passagiersschip, voer het tot voor kort als trekschuit voor Rederij de IJsel in de gekanaliseerde bovenloop van de IJssel, waarbij trekpaarden werden ingezet. De grote belangstelling hiervoor zorgde ervoor dat de stichting de kleinere schepen Jan Kordaat en Jan Salie aankocht, die ook in de smallere waterlopen en de grachten van Gouda met toeristen kunnen varen. De concurrentie die de ijsselaak daardoor kreeg, zorgde ervoor dat het emplooi voor het grote schip taande.

 

Door te kiezen voor de nieuwe aanlegplek aan de benedenloop van de IJssel met getijstromingen, ontstaan er nieuwe mogelijkheden. Eigenaar stichting Het Varende IJsselschip werkt met vrijwilligers die een grootvaarbewijs hebben. De stichting hoopt op deze plek wel voldoende passagiers te krijgen om het schip te kunnen conserveren en in de vaart te houden. Het prachtige varende erfgoed is geschikt is voor maximaal 30 passagiers. Het kan op dit brede stuk IJssel ook zeilen en dat heeft zo z’n charme. Bovendien is de ligging interessant omdat niet alleen Gouda, maar ook de populaire Rotterdamse havens op een afstand liggen die binnen de tijd van een normale charter is te bereiken.

Het schip gaat zaterdag 1 juli om 11 uur zijn officiële maidentrip houden vanuit de haven van Ver-Hitland. Enkele wethouders van Zuidplas hebben aangekondigd deze tocht graag mee te maken. Ook de pers wordt uitgenodigd. Ze zullen niet de enigen zijn. Van 13 tot 15 uur is het schip voor belangstellenden te bezichtigen tijdens een Open Schip met een hapje en een drankje. Bezoekers kunnen parkeren bij De Dames, Groenendijk 325, Nieuwerkerk aan den IJssel. Meer informatie vindt u op www.leefgoed.nl/varen.

info sites:

http://kreuk-zand.nl/?page_id=801

www.blokenko.nl/pdf-overig/13-NieuwLevenvooreen100jarige_2dedruk-juli2013.pdf

www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/afbeeldingen/schepen/vrachtschepen_oud/aken/zandaak_dgv00.html

www.youtube.com/watch?v=5JFRLlfeYxY

home.kpn.nl/xoho46ew/18 ijsselaak.htm

www.heathorn.com.au/JanKreuk/index.html

Lees meer »
1 jun. 2017

'Montmartre aan de IJssel, dat tijdens het Pinksterweekend plaatsvindt, wordt groter', legt Bart Belonje uit. 'We gaan het gebied waar dit plaatsvindt op het Leefgoed uitbreiden, zodat er plek komt voor zo'n 40 deelnemers.'

Dit evenement vindt tegelijkertijd met Pinkst'Art plaats. Een van de deelnemers aan Pinkst’Art, Corrie Thonissen uit Deest, exposeert op het Leefgoed met schilderijen van koeien. Verder kunnen bezoekers de Leefgoed Beeldentuin 2017 zien die tot en met zondag 25 juni duurt.

'We willen het gezelliger maken met een buitenterras en ook mensen laten meedoen die spullen verkopen die in de sfeer van dit evenement passen. Het is de bedoeling om de werkschuur en het pleintje wat daarvoor ligt te betrekken bij het gebied waar we het eerder lieten plaatsvinden.'

Al denken we dat we voldoende parkeerplaatsen hebben bij restaurant De Dames, we hopen dat mensen zoveel mogelijk met de fiets of te voet komen. Je kunt dan nog meer genieten van onze prachtige omgeving.

Lees meer »
4 mei 2017

Op Moederdag pakt de keukenbrigade voor de lunch uit met allerhande culinaire gerechten. Deze worden geserveerd met de bijpassende wijnen. Tegelijkertijd vindt de voorstelling Lunch plaats van theatergroep Mooi Weer & Zo.

De voorstelling die wordt gespeeld door twee leden van het toneelgezelschap dat normaal optreedt in hun cafétheater in Rotterdam, duurt ongeveer 40 minuten. Na de lunch die van 12.30 uur tot 14.30 uur duurt, krijgen de moeders een goodie bag en is er gelegenheid om de nieuwe Beeldentuin te bezoeken.

Het is dus een compleet familieuitje waar moeders die van cultuur en lekker eten gelukkig van worden. De kosten zijn 39 euro p.p. Reserveren kan hier

Lees meer »

De Stichting Varende IJsselschepen (bekend als Reederij de IJsel) is op zoek naar vrijwilligers met een groot vaarbewijs die met de historische ijsselaak willen varen.

De stichting kan het varend erfgoed ijsselaak Den Onthaestingh alleen in de vaart houden door te varen met betalende passagiers. De bemanning bestaat uit vrijwilligers die uiteraard de nodige papieren moeten hebben. Vind u het leuk om met zo'n historisch schip te varen, dan kunt u contact opnemen met Wim of Corry Knol via info@reederijdeijssel.nl.

Lees meer »
3 mei 2017

Stichting Leefgoed de Olifant heeft een aanlegplek gecreëerd in de werkhaven van Ver-Hitland voor IJsselaak Den Onthaestingh. De komst van dit tradionele scheepstype zorgt voor een synarchie die het gebied cultuurhistorisch en recreatief aantrekkelijker maakt.

Stichting Leefgoed de Olifant en stichting Het Varend IJsselschip, dat opereert onder de naam Reederij de IJsel, hebben beide als doel hun erfgoed te behouden. Den Onthaestingh is een zogenaamde ijsselaak. Dit scheepstype werd vroeger gebruikt voor de aanvoer van ondermeer zand naar de steenplaatsen. Dit werd gemengd met de slib uit de IJssel om er die klei van te maken waarvan ijsselstenen werden gebakken.

De IJsselaak is alleen daarom al een verrijking voor Ver-Hitland. Maar de mogelijkheid om het schip te charteren maakt dat er een verbreding ontstaat van het recreatief aanbod. Bedrijfsbijeenkomsten, familiereünies of een vaartocht met vrienden kunnen worden gecombineerd met een lunch of diner in De Dames, waar de passagiers bij moeten parkeren.

Het ziet ernaar uit de Den Onthaestingh, die nu in Oudewater ligt, vrijdag 12 mei voor het eerst zal aanleggen. Het gaat om een proefperiode van een seizoen, maar zowel Reederij de IJsel als Leefgoed de Olifant zijn ervan overtuigd dat het initiatief enthousiast wordt omarmd. Lees meer.

Lees meer »


Houdt u ervan om lekker bezig te zijn in de natuur?
Met een clubje plukken, snoeien of kloven?
Helpen bij de culturele evenementen?

Wordt dan vrijwilliger van stichting Leefgoed de Olifant.


Foto's kijken van de activiteiten die plaatsvonden?
Ga dan naar Google+

naamloos20150611-1552-1.jpg